Chính sách bảo mật

Thông Tin Cá Nhân là thông tin của Thành Viên mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ để đăng ký tài khoản sử dụng trên website football-thai.com và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán tiền hàng thu hộ.

1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên

Công ty cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên football-thai.com sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:

Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ;

Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền hàng thu hộ.

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Thành Viên bằng chính sách bảo mật thông tin được quy định tại Quy chế này, bao gồm những nội dung như dưới đây:

a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Công ty có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên football-thai.com. Bao gồm số trang thành viên xem, số links và những thông tin khác liên quan. Ngoài ra, Công ty  sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành viên đã sử dụng mỗi khi truy cập , bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,…

– Công ty thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b. Phạm vi sử dụng thông tin

– Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba.

– Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên khác

– Trong một số trường hợp, Công ty có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành Viên sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án.

c. Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Công ty. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên để đảm bảo Công ty.

d. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này

Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin đã đăng tải trên football-thai.com. Công ty  không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Thành Viên đã đăng tải.

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt. Công ty sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:

Bước 1: Thành Viên khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình với Công ty bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên football-thai.com

Bước 2: football-thai.com sẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người  khiếu nại, Công ty sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

e. Thừa nhận và chấp nhận

Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 6 kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên football-thai.com. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên football-thai.com sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai, đồng nghĩa với việc thành viên đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.